Certificaten

Om aan te tonen dat Mattheeussens-WIDO B.V. beschikt over een goed kwaliteitssysteem en dat we voldoen aan concrete eisen t.a.v. bedrijfsinrichting, hygiënisch werken, persoonlijke hygiëne, etc. hebben we  ervoor gekozen om ons te certificeren voor de volgende GFSI certificeringen.

  • IFS food
  • BRCGS food

Zo stellen we ook hoge eisen aan onze leveranciers. Al onze leveranciers zijn dan ook gecertificeerd door een onafhankelijke certificerende instantie. Dit geeft aan dat alle leveranciers voldoen aan internationale eisen van (voedsel)veiligheid, hygiëne, documentatie, enz.

Download certificaten Mattheeussens-WIDO B.V.

Mattheeussens-Wido IFS food

Mattheeussens-Wido BRCGS Food

IFS-food

 

Veel standaarden gaan tegenwoordig ook verder dan de reguliere controles binnen de voedselverwerkende industrie. Dit geldt met name voor ondernemingen in hoge risicolanden, voor welke ook steeds vaker om de (niet-verplichte) social compliance certificering gevraagd wordt. Mado werkt samen met enkele van zulke ondernemingen, welke gevestigd zijn in India en Sri Lanka, en deze ondernemingen voldoen dan ook aan deze normen.

SEDEX

Voor m.n. onze engelse afnemers hebben we ons aangesloten bij Supplier Ethical Data Exchange (SEDEX), en hebben we hiervoor ook een Sedex Members Ethical Trade Audit ondergaan (SMETA)

Sedex is een wereldwijd instrument voor het verzamelen en delen van data op het gebied van arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden. En om te zien of deze voldoen aan internationale standaards. Sedex geeft ons de mogelijkheid om aan onze internationale klanten te laten zien dat we ons verantwoordelijk gedragen ten opzichte van de mensen die bij ons in dienst zijn. Dit geldt zowel voor vast, los als wel voor (tijdelijk) oogstpersoneel.

voor meer info zie http://www.sedex.org.uk/